Ogólnopolska Konferencja NaukowaSYTUACJA PRAWNA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE

Konferencja

Uniwersytet Wrocławski – Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki
wraz z
Dolnośląską Izbą Lekarską
zapraszają do udziału
w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„SYTUACJA PRAWNA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE”

która odbędzie się
w dniu 22 września 2017 r.
w siedzibie DIL przy al. Matejki 6
we Wrocławiu

pod patronatem honorowym:
Naczelnej Izby Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu