Ogólnopolska Konferencja NaukowaSYTUACJA PRAWNA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE

Program konferencji

9.00-9.15 Otwarcie konferencji:

I SESJA:

godz. 9.15-9.30: Należyta staranność w zawodach medycznych
dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

godz. 9.30-9.45: Samodzielność zawodów pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego
dr Kinga Bączyk-Rozwadowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

godz. 9.45-10.00 Dostęp do dokumentacji medycznej osób wykonujących zawody medyczne
dr Urszula Drozdowska Uniwersytet w Białymstoku

godz. 10.00-10.15 Dowodzenie w tzw. „sprawach medycznych”
dr hab. Beata Janiszewska Uniwersytet Warszawski

godz. 10.15-10.30 Oświadczenia pro futuro a odpowiedzialność lekarza i ratownika medycznego
dr Marcin Śliwka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

godz. 10.30-11.15 Dyskusja

godz. 11.15-11.45 Przerwa kawowa

powrót

II SESJA:

godz. 11.45-12.00 Odpowiedzialność cywilna w zespole operacyjnym
dr hab. Maria Boratyńska Uniwersytet Warszawski

godz. 12.00-12.15 Odpowiedzialność karna w zespole operacyjnym
adw. Andrzej Malicki – członek NRA, wiceprzewodniczący Komisji Etyki NRA, adw. dr Anna Malicka-Ochtera Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy

godz. 12.15-12.30 Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy medycznej
dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki

godz. 12.30-12.45 Najczęściej popełniane błędy przez lekarzy w świetle postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
dr n. med. Piotr Piszko – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu

godz. 12.45-13.00 Ograniczenie, zawieszenie oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu lekarza w praktyce sądów lekarskicha
mgr Aleksandra Stebel Okręgowy Sąd Lekarski DIL

godz. 13.00-13.45 Dyskusja

godz. 13.45-14.45 Lunch

powrót

III SESJA:

godz. 14.45-15.00 Wnioski z postanowień i wyroków kasacyjnych Sądu Najwyższego wydanych w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy w latach 2015 i 2016
– dr Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelna Izba Lekarska w Warszawie

godz. 15.00-15.15 (Nie)odpowiedzialność "zawodowych" obrońców praw pacjenta
dr n. społ. Błażej Kmieciak Uniwersytet Medyczny w Łodzi

godz. 15.15-15.30 Kompetencje stron w relacji lekarz-fizjoterapeuta
– dr n. med., mgr fizjoterapii Witold Wnukiewicz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

godz. 15.30-15.45 Zgoda pacjenta na czynności medyczne wykonywane przez osoby wykonujące różne zawody medyczne
dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska Uniwersytet Wrocławski

godz. 15.45-16.00 Asertywny profesjonalizm osób wykonujących zawody medyczne w relacjach z pacjentami
mgr Hanna Wanzel Centrum Psychologii Sentio

godz. 16.00-17.15 Dyskusja

godz. 17.15 Zamknięcie konferencji

powrót