Ogólnopolska Konferencja NaukowaSYTUACJA PRAWNA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE

Rejestracja uczestników

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych niniejszą tematyką. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł od osoby.
Zgłoszenia prosimy kierować poprzez formularz zgłoszeniowy, natomiast wpłaty dokonywać na konto DIL: 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570 z dopiskiem „konferencja – OSL i OROZ - Imię i nazwisko”.


Dołączenie potwierdzenia dokonania opłaty do formularza zgłoszeniowego będzie warunkiem wpisu na listę uczestników konferencji.


Uczestnikowi konferencji przysługują 4 pkt edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów


Dla uczestników konferencji chcących skorzystać z noclegów Hotel B&B we Wrocławiu przy ul. Piotra Skargi 24-28 oferuje 10% zniżki od ceny dnia.
Hasło uprawniające do zniżki zainteresowani otrzymają po dokonaniu rejestracji i opłaty na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz rejestracyjny

rejestracja uczesników zakończona