Ogólnopolska Konferencja NaukowaPrawne aspekty leczenia i decyzji medycznych
w sytuacjach niestandardowych i trudnych

Konferencja

Uniwersytet Wrocławski – Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki
wraz z
Dolnośląską Izbą Lekarską
zapraszają do udziału
w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Prawne aspekty leczenia
i decyzji medycznych w sytuacjach niestandardowych i trudnych”

która odbędzie się
w dniu 27 września 2019 r.
w siedzibie DIL przy ul. Kazimierza Wielkiego 45
we Wrocławiu